วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Yin Wei You Ni (因为有你) Because of You - JPM (Lyrics)

เพลง Yīn Wèi Yǒu Nǐ (因为有你) Because of You 
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di
อัลบั้ม Yue Qiu Man Bu (月球漫步) Moon Walk
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*我心里想什么 不说你也能够懂
wǒ xīn lǐ xiǎng shén me  bù shuō nǐ yě néng gòu dǒng
หว่อ ซิน หลี่ เสี่ยง เสิน เมอะ  ปู้ ซัว หนี่ เย่ เหนิ่ง โก้ว ต่ง

伤心难过的时候 还有你听我诉说 My Friend
shāng xīn nán guò de shí hòu hái yǒu nǐ tīng wǒ sù shuō My Friend
ซาง ซิน หนาน กั้ว เตอะ สือ โฮ่ว ไห โหยว หนี่ ทิง หว่อ ซู่ ซัว ไม เฟรนด์

经历那么多 创造的那些感动
jīng lì nà me duō chuàng zào de nà xiē gǎn dòng
จิง ลี่ น่า เมอะ ตัว ช่วง เจ้า เตอะ น่า เซีย ก่าน ต้ง

一点一滴在心头 谢谢你陪我走过
yī diǎn yī dī zài xīn tóu  xiè xiè nǐ péi wǒ zǒu guò
อี้ เตี่ยน อี้ ตี ไจ้ ซิน โถว  เซี้ย เซี้ย หนี่ เผย หว่อ โจ่ว กั้ว

OH 你跟我说 伤心会帮我没收
OH nǐ gēn wǒ shuō  shāng xīn huì bāng wǒ mò shōu
โอ้ หนี่ เกิน หว่อ ซัว  ซาง ซิน ฮุ่ย ปัง หว่อ มั่ว โซว

失落会帮我赶走 难过时还有我
shī luò huì bāng wǒ gǎn zǒu  nán guò shí hái yǒu wǒ
ซือ ลั่ว ฮุ่ย ปัง หว่อ ก่าน โจ่ว  หนาน กั้ว สือ ไห โหยว หว่อ

每次听到你真心问候 有说不出的感动
měi cì tīng dào nǐ zhēn xīn wèn hòu  yǒu shuō bù chū de gǎn dòng
เหม่ย ชื่อ ทิง เต้า หนี่ เจิน ซิน เวิ่น โฮ่ว  โหย่ว ซัว ปู้ ชู เตอะ ก่าน ต้ง

**我的心因为有你不寂寞
wǒ de xīn yīn wèi yǒu nǐ bù jì mò
หว่อ เตอะ ซิน ยิน เว่ย โหยว หนี่ ปู๋ จี้ มั่ว

无论发生什么都陪我
wú lùn fā shēng shén me dōu péi wǒ
อู๋ ลุ่น ฟา เซิง เสิน เมอะ โตว เผย หว่อ

一路上帮我加油 只要你陪我
yī lù shàng bāng wǒ jiā yóu  zhǐ yào nǐ péi wǒ
อี๋ ลู่ ซ่าง ปัง หว่อ เจีย โหยว  จื่อ เหย้า หนี่ เผย หว่อ

一起完成我的梦
yī qǐ wán chéng wǒ de mèng
อี้ ฉี่ หวาน เฉิง หว่อ เตอะ เมิ่ง

我的心因为你不寂寞
wǒ de xīn yīn wèi nǐ bù jì mò
หว่อ เตอะ ซิน ยิน เว่ย หนี่ ปู๋ จี้ มั่ว

无论如何都在我左右
wú lùn rú hé dōu zài wǒ zuǒ yòu
อู๋ ลุ่น หยู เหอ โตว ไจ้ หว่อ จั่ว โย่ว

不管未来多难走 只要你陪我
bù guǎn wèi lái duō nán zǒu  zhǐ yào nǐ péi wǒ
ปู้ ก่วน เว่ย ไหล ตัว หนาน โจ่ว  จื่อ เหย้า หนี่ เผย หว่อ

直到世界末日的尽头
zhí dào shì jiè mò rì de jìn tóu 
จื๋อ เต้า ซื่อ เจี้ย มั่ว ยื้อ เตอะ จิ้น โถว

ซ้ำ *, **

Rap
曾经创造的感动 每分每秒刻在脑中
céng jīng chuàng zào de gǎn dòng  měi fēn měi miǎo kè zài nǎo zhōng
เฉิง จิง ช่วง เจ้า เตอะ ก่าน ต้ง  เหม่ย เฟิน เหมย เหมี่ยว เค่อ ไจ้ เหน่า จง

记得那天抬头望着天空
jì de nà tiān tái tóu wàng zhe tiān kōng
จี้ เตอะ น่า เทียน ไถ โถว ว่าง เจอะ เทียน คง

手指天 肩并肩 许下的承诺
zhǐ zhe tiān jiān bìng jiān xǔ xià de chéng nuò
จื่อ เจอะ เทียน เจียน ปิ้ง เจียน สวี่ เซี่ย เตอะ เฉิง นั่ว

请你相信我 当你伤心难过
qǐng nǐ xiāng xìn wǒ  dāng nǐ shāng xīn nán guò
ฉิง หนี่ เซียง ซิ่น หว่อ  ตัง หนี่ ซาง ซิน หนาน กั้ว

我会在你身后 陪在你的左右
wǒ huì zài nǐ shēn hòu péi zài nǐ de zuǒ yòu
หว่อ ฮุ่ย ไจ้ หนี่ เซิน โฮ่ว เผย ไจ้ หนี่ เตอะ จั่ว โย่ว

伤心会没收 失落会赶走
shāng xīn huì mò shōu shī luò huì gǎn zǒu
ซาง ซิน ฮุ่ย มั่ว โซว ซือ ลั่ว ฮุ่ย ก๋าน โจ่ว

路途再遥远 你还是有我
lù tú zài yáo yuǎn nǐ hái shì yǒu wǒ
ลู่ ถู ไจ้ เหยา หย่วน หนี่ ไห ซื่อ โหยว หว่อ

请不要再害怕 我已经不害怕
qǐng bù yào zài hài pà wǒ yǐ jīng bù hài pà
ฉิ่ง ปู๋ เหย้า ไจ้ ไห้ พ่า หว่อ อี่ จิง ปู๋ ไห้ พ่า

还是My Dear Friend不会分你我他
hái shì My Dear Friend bù huì fēn nǐ wǒ tā
ไห ซื่อ ไม เดียร์ เฟรนด์ ปู๋ ฮุ่ย เฟิน หนี่ หว่อ ทา

即使做着不同的梦 还是珍惜过去的所有
jí shǐ zuò zhe bù tóng de mèng hái shì zhēn xī guò qù de suǒ yǒu
จี๋ สื่อ จั้ว เจอะ ปู้ ถง เตอะ เมิ่ง ไห ซื่อ เจิน ซี กั้ว ชวี่ เตอะ สัว โหย่ว

谢谢为我 谢谢有你 我会坚强 因为有你
xiè xiè wèi wǒ xiè xiè yǒu nǐ wǒ huì jiān qiáng yīn wèi yǒu nǐ
เซี้ย เซี้ย เว่ย หว่อ เซี้ย เซี้ย โหยว หนี่ หว่อ ฮุ่ย เจียน เฉียง ยิน เว่ย โหยว หนี่

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...