วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Xia Yi Ye De Wo (下一页的我) The Next Me - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Xià Yī Yè De Wǒ (下一页的我) The Next Me
ศิลปิน Wang Xin Ling (王心凌) Cyndi Wang
อัลบั้ม Nian Nian x2 (黏黏x2) Sticky, Love Keeps Going OST
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

就要出发 是吗
jiù yào chū fā  shì ma
จิ้ว เหย้า ชู ฟา  ซื่อ ม่ะ

这问题困扰着
zhè wèn tí kùn rǎo zhe wǒ
เจ้อ เวิ่น ถี คุ่น เหย่า เจอะ หว่อ

是个可能吧 或许想太多
shì gè kě néng ba  huò xǔ xiǎng tài duō
ซื่อ เก้อ เข่อ เหนิ่ง ปะ  ฮั่ว สวี่ เสี่ยง ไท่ ตัว

梦不去做好可惜
yǒu de mèng bù qù zuò hǎo kě xī
โหย่ว เตอะ เมิ่ง ปู๋ ชวี่ จั้ว เห่า เข่อ ซี

害怕吗 有点
wǒ hài pà ma  yǒu diǎn
หว่อ ไห้ พ่า ม่ะ  โหยว เตี่ยน

孤单很痛对不对
gū dān hěn tòng de duì bù duì
กู ตัน เหิ่น ท่ง เตอะ ตุ้ย ปู๋ ตุ้ย

得放 翻开这一页
wǒ děi fàng xià  fān kāi zhè yī yè
หว่อ เต่ย ฟ่าง เซี่ย  ฟาน ไค เจ้อ อี๋ เย้

没时间想过去
méi shí jiān xiǎng guò qù
เหมย สือ เจียน เสี่ยง กั้ว ชวี่

* 心中会怕才问自己
xīn zhōng huì pà cái wèn zì jǐ
ซิน จง ฮุ่ย พ่า ไฉ เวิ่น จื้อ จี่

那些曾经话语
nà xiē céng jīng de huà yǔ
น่า เซีย เฉิง จิง เตอะ ฮว่า หวิ่

谢谢是你让有天空和明天
xiè xiè shì nǐ ràng wǒ yǒu tiān kōng hé míng tiān
เซี้ย เซี้ย ซื่อ หนี่ ร่าง หว่อ โหย่ว เทียน คง เหอ หมิง เทียน

学会独立
xué huì dú lì
เสว่ ฮุ่ย ตู๋ ลี่

站在未知泥土里
zhàn zài wèi zhī de ní tǔ lǐ
จ้าน ไจ้ เว่ย จือ เตอะ หนี ถู หลี่

勇敢深呼吸
kàn wǒ yǒng gǎn de shēn hū xī
คั่น หว่อ หยง ก่าน เตอะ เซิน ฮู ซี

不怕 天空很大
hēi de yè  wǒ bù pà  tiān kōng hěn dà
เฮย เตอะ เย้  หว่อ ปู๋ พ่า  เทียน คง เหิ่น ต้า

像在说 不能哭
xiàng zài shuō  bù néng kū
เซี่ยง ไจ้ ซัว  ปู้ เหนิ่ง คู

** 下一页的我 会去哪里
xià yī yè de wǒ  huì qù nǎ lǐ
เซี่ย อี๋ เย้ เตอะ หว่อ  ฮุ่ย ชวี่ หนา หลี่

用多大勇气
yòng duō dà de yǒng qì
ย่ง ตัว ต้า เตอะ หย่ง ชี่

*** 所有梦里面风雨
suǒ yǒu mèng lǐ miàn de fēng yǔ
สัว โหย่ว เมิ่ง หลี่ เมี่ยน เตอะ เฟิง หวิ่

不怕那是我的试题
wǒ bù pà nà shì wǒ de shì tí
หว่อ ปู๋ พ่า น่า ซื่อ หว่อ เตอะ ซื่อ ถี

下一页的我 希望能拥有
xià yī yè de wǒ  xī wàng néng yōng yǒu
เซี้ย อี๋ เย้ เตอะ หว่อ  ซี ว่าง เหนิ่ง ยง โหย่ว

美丽明天
měi lì de míng tiān
เหม่ย ลี่ เตอะ หมิง เทียน

所以这次送走从前
suǒ yǐ zhè cì wǒ sòng zǒu cóng qián
สัว อี่ เจ้อ ชื่อ หว่อ ซ่ง โจ่ว ฉง เฉียน

因为
yīn wèi wǒ  kàn de jiàn
ยิน เว่ย หว่อ  คั่น เตอะ เจี้ยน
pinyin by loveserieslikesongs

担心什么 去吧
dān xīn shén me  qù ba
ตัน ซิน เสิน เมอะ  ชวี่ ปะ

爱让人哭真对不起
ài ràng rén kū zhēn duì bù qǐ
อ้าย ร่าง เหริน คู เจิน ตุ้ย ปู้ ฉี่

之前回忆 握在掌心里
zhī qián de huí yì  wò zài zhǎng xīn lǐ
จือ เฉียน เตอะ หุย อี้  ว่อ ไจ้ จ่าง ซิน หลี่

它让 再苦也肯努力
tā ràng wǒ  zài kǔ yě kěn nǔ lì
ทา ร่าง หว่อ  ไจ้ ขู่ เย๋ เขิ่น หนู่ ลี่

耳边 吹吧
ěr biān de fēng  chuī ba
เอ๋อะ เปียน เตอะ เฟิง  ชุย ปะ

听见新消息
ràng wǒ tīng jiàn xīn xiāo xi
ร่าง หว่อ ทิง เจี้ยน ซิน เซียว ซิ

在旅途上 爱是氧气
zài lǚ tú shàng  ài shì yǎng qì
ไจ้ ลวี่ ถู ซ่าง  อ้าย ซื่อ หย่าง ชี่

越来越肯定
ràng wǒ yuè lái yuè kěn dìng
ร่าง หว่อ เยว่ ไหล เยว่ เขิ่น ติ้ง

ซ้ำ *

寓言藏在心中
yù yán cáng zài wǒ xīn zhōng
อวิ้ เหยียน ฉาง ไจ้ หว่อ ซิน จง

相信它吧 往前冲
xiāng xìn tā ba  wǎng qián chōng
เซียง ซิ่น ทา ปะ  หว่าง เฉียน ชง

我的 就一定让它走成幸福
wǒ de lù  wǒ jiù yī dìng ràng tā zǒu chéng xìng fú
หว่อ เตอะ ลู่  หว่อ จิ้ว อี๋ ติ้ง ร่าง ทา โจ่ว เฉิง ซิ่ง ฝู

那些作了梦忘了吗
nà xiē zuò le de mèng wàng le ma
น่า เซีย จั้ว เลอะ เตอะ เมิ่ง ว่าง เลอะ ม่ะ

那些万分之一也许
nà xiē wàn fēn zhī yī de yě xǔ
น่า เซีย ว่าน เฟิน จือ อี เตอะ เย๋ สวี่

不用说 还是
bù yòng shuō  wǒ hái shì wǒ
ปู๋ ย้ง ซัว  หว่อ ไห ซื่อ หว่อ

约定怎样寂寞也不能哭
yuē dìng zěn yàng jì mò yě bù néng kū
เยว ติ้ง เจิ่น ย่าง จี้ มั่ว เย่ ปู้ เหนิ่ง คู

看吧 大雨 也不认输
kàn ba  xià dà yǔ  yě bù rèn shū
คั่น ปะ  เซี่ย ต้า หวิ่ เย่ ปู๋ เริ่น ซู

请让 学长大
qǐng ràng wǒ  xué zhǎng dà
ฉิ่ง ร่าง หว่อ  เสว่ จ่าง ต้า

ซ้ำ **,***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...