วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Tu Ran Hao Xiang Ni (突然好想你) - Wu Yue Tian (Lyrics)

เพลง Tū Rán Hǎo Xiǎng Nǐ (突然好想你)
ศิลปิน Wu Yue Tian (五月天)
อัลบั้ม Love Keeps Going OST
สังกัด Glod Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง



เนื้อเพลง

**最怕空气突然安静
zuì pà kōng qì tū rán ān jìng
จุ้ย พ่า คง ชี่ ทู หยาน อัน จิ้ง

最怕朋友突然的关心
zuì pà péng yǒu tū rán de guān xīn
จุ้ย พ่า เผิง โหย่ว ทู หยาน เตอะ กวน ซิน

最怕回忆  突然翻滚绞痛着  不平息
zuì pà huí yì  tū rán fān gǔn jiǎo tòng zhe  bù píng xī
จุ้ย พ่า หุย อี้  ทู หยาน ฟาน กุ่น เจี่ยว ท่ง เจอะ  ปู้ ผิง ซี

最怕突然听到你的消息
zuì pà tū rán tīng dào nǐ de xiāo xi
จุ้ย พ่า ทู หยาน ทิง เต้า หนี่ เตอะ เซียว ซิ

想念如果会有声音  不愿那是悲伤的哭泣
xiǎng niàn rú guǒ huì yǒu shēng yīn  bù yuàn nà shì bēi shāng de kū qì
เสี่ยง เนี่ยน หรู กั่ว ฮุ่ย โหย่ว เซิง ยิน  ปู๋ ย่วน น่า ซื่อ เปย ซาง เตอะ คู ชี่

事到如今  终于让自已属于  我自已
shì dào rú jīn  zhōng yú ràng zì jǐ shǔ yú  wǒ zì jǐ
ซื่อ เต้า หรู จิน  จง อวิ๋ ร่าง จื้อ จี่ สู่ อวิ๋  หว่อ จื้อ จี่

只剩眼泪  还骗不过自己
zhǐ shèng yǎn lèi  hái piàn bù guò zì jǐ
จื่อ เซิ่ง เหยี่ยน เล้ย  ไห เพี่ยน ปู๋ กั้ว จื้อ จี่

*突然好想你  你会在哪里  过的快乐或委屈
tū rán hǎo xiǎng nǐ  nǐ huì zài nǎ lǐ  guò de kuài lè huò wěi qu
ทู หยาน เห่า เสียง หนี่  หนี่ ฮุ่ย ไจ้ หนา หลี่  กั้ว เตอะ ไคว่ เล่อ ฮั่ว เหว่ย ชวิ

突然好想你  突然锋利的回忆  突然模糊的眼睛
tū rán hǎo xiǎng nǐ  tū rán fēng lì de huí yì  tū rán mó hu de yǎn jing
ทู หยาน เห่า เสียง หนี่  ทู หยาน เฟิง ลี่ เตอะ หุย อี้  ทู หยาน หมัว ฮุ เตอะ เหยี่ยน จิง

我们像一首最美丽的歌曲
wǒ men xiàng yī shǒu zuì měi lì de gē qǔ
หว่อ เมิน เซี่ยง อี้ โส่ว จุ้ย เหม่ย ลี่ เตอะ เกอ ฉวี่

变成两部悲伤的电影
biàn chéng liǎng bù bēi shāng de diàn yǐng
เปี้ยน เฉิง เหลี่ยง ปู้ เปย ซาง เตอะ เตี้ยน หยิ่ง

为什么你 带我走过最难忘的旅行
wèi shén me nǐ  dài wǒ zǒu guò zuì nán wàng de lǚ xíng
เว่ย เสิน เมอะ หนี่  ไต้ หว่อ โจ่ว กั้ว จุ้ย หนาน ว่าง  เตอะ  ลวี่ สิง

然后留下  最痛的纪念品
rán hòu  liú xià  zuì tòng de jì niàn pǐn
หยาน โฮ่ว หลิว เซี่ย  จุ้ย ท่ง เตอะ จี้ เนี่ยน ผิ่น
pinyin by loveserieslikesongs

我们  那么甜  那么美  那么相信  
wǒ men  nà me tián  nà me měi  nà me xiāng xìn  
หว่อ เมิน  น่า เมอะ เถียน  น่า เมอะ เหม่ย  น่า เมอะ เซียง ซิ่น 

那么疯  那么热烈的曾经
nà me fēng  nà me rè liè de céng jīng
น่า เมอะ เฟิง  น่า เมอะ เย่อ เลี่ย เตอะ เฉิง จิง

为何我们  还是要奔向各自的幸福  和遗憾中老去
wèi hé wǒ men  hái shì yào bēn xiàng gè zì de xìng fú  hé yí hàn zhōng lǎo qù
เว่ย เหอ หว่อ เมิน  ไห ซื่อ เหย้า เปิน เซี่ยง เก้อ จื้อ  เตอะ ซิ่ง ฝู  เหอ อี๋ ฮั่น จง เหล่า ชวี่

ซ้ำ *, **

最怕此生  已经决心自己过没有你
zuì pà cǐ shēng  yǐ jīng jué xīn zì jǐ guò méi yǒu nǐ
จุ้ย พ่า ฉื่อ เซิง  อี่ จิง เจว๋ ซิน จื้อ จี่ กั้ว เหมย โหยว หนี่

却又突然  听到你的消息
què yòu tū rán  tīng dào nǐ de xiāo xi
เชว่ โย่ว ทู หยาน  ทิง เต้า หนี่ เตอะ เซียว ซิ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...