วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Qing Ren Jie (情人结) - Zhang Yun Jing (Lyrics)

เพลง Qíng Rén Jié (情人结)
ศิลปิน Zhang Yun Jing (张芸京)
อัลบั้ม Love Keeps Going OST
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

一个圆有好几面 千百条弧线
yī gè yuán yǒu hǎo jǐ miàn  qiān bǎi tiáo hú xiàn
อี๋ เก้อ หยวน โหยว เหา จี่ เมี่ยน  เชียน ป่าย เถียว หู เซี่ยน

横冲直撞的交会 很容易出界
héng chōng zhí zhuàng de jiāo huì  hěn róng yì chū jiè
เหิง ชง จื๋อ จ้วง เตอะ เจียว ฮุ่ย  เหิ่น หรง อี้ ชู เจี๋ย

好感激在我们之间
hǎo gǎn jī zài wǒ men zhī jiān
เหา ก่าน จี ไจ้ หว่อ เมิน จือ เจียน

可以怎么看都不讨厌
kě yǐ zěn me kàn dōu bù tǎo yàn
เขอ อี่ เจิ่น เมอะ คั่น โตว ปู้ เถ่า เหยี้ยน

ho~wo~ 沉醉
ho~wo~ chén zuì
ho~wo~ เฉิน จุ้ย

于是我在你身旁 许下了心愿
yú shì wǒ zài nǐ shēn páng  xǔ xià le xīn yuàn
อวิ๋ ซื่อ หว่อ ไจ้ หนี่ เซิน ผาง  สวี่ เซี่ย เลอะ ซิน ย่วน

用琴弦和黑白键 写爱的语言
yòng qín xián hé hēi bái jiàn  xiě ài de yǔ yán
ย้ง ฉิน เสียน เหอ เฮย ไป๋ เจี้ยน  เสี่ย อ้าย เตอะ หวิ่ เหยียน

一起走过了许多年
yī qǐ zǒu guò le xǔ duō nián
อี้ ฉี่ โจ่ว กั้ว เลอะ สวี่ ตัว เหนียน

两条平行线变同心圆
liǎng tiáo píng xíng xiàn biàn tóng xīn yuán
เหลี่ยง เถียว ผิง สิง เซี่ยน เปี้ยน ถง ซิน หยวน

我站在里面 你在身边
wǒ zhàn zài lǐ miàn  nǐ zài shēn biān
หว่อ จ้าน ไจ้ หลี่ เมี่ยน  หนี่ ไจ้ เซิน เปียน

不厌倦也不累
bù yàn juàn yě bù lèi
ปู๋ เหยี้ยน เจวี้ยน เย่ ปู๋ เล้ย

* 原来你的感情线
yuán lái nǐ de gǎn qíng xiàn
หยวน ไหล หนี่ เตอะ ก่าน ฉิง เซี่ยน

早已和我相重叠
zǎo yǐ hé wǒ xiāng chóng dié
เจ๋า อี่ เหอ หว่อ เซียง ฉง เตี๋ย

永恒是绝美共同画面
yǒng héng shì jué měi gòng tóng huà miàn
หย่ง เหิง ซื่อ เจว๋ เหม่ย ก้ง ถง ฮว่า เมี่ยน

把我们的感情线
bǎ wǒ men de gǎn qíng xiàn
ป๋า หว่อ เมิน เตอะ ก่าน ฉิง เซี่ยน

圈成一个情人结
quán chéng yī gè qíng rén jié
เชวียน เฉิง อี๋ เก้อ ฉิง เหริน เจี๋ย

幸福定格在指尖
xìng fú dìng gé zài zhǐ jiān
ซิ่ง ฝู ติ้ง เก๋อ ไจ้ จื่อ เจียน
pinyin by loveserieslikesongs

一个圆有好几面 千百条弧线
yī gè yuán yǒu hǎo jǐ miàn  qiān bǎi tiáo hú xiàn
อี๋ เก้อ หยวน โหยว เหา จี่ เมี่ยน  เชียน ป่าย เถียว หู เซี่ยน

横冲直撞的交会 很容易出界
héng chōng zhí zhuàng de jiāo huì  hěn róng yì chū jiè
เหิง ชง จื๋อ จ้วง เตอะ เจียว ฮุ่ย  เหิ่น หรง อี้ ชู เจี๋ย

好感激在我们之间
hǎo gǎn jī zài wǒ men zhī jiān
เหา ก่าน จี ไจ้ หว่อ เมิน จือ เจียน

可以怎么看都不讨厌
kě yǐ zěn me kàn dōu bù tǎo yàn
เขอ อี่ เจิ่น เมอะ คั่น โตว ปู้ เถ่า เหยี้ยน

相爱的感觉 有增无减
xiāng ài de gǎn jué  yǒu zēng wú jiǎn
เซียง อ้าย เตอะ ก่าน เจว๋  โหย่ว เจิง อู๋ เจี่ยน

直到天荒地灭
zhí dào tiān huāng dì miè
จื๋อ เต้า เทียน ฮวง ตี้ เมี้ย

ซ้ำ *

手牵手 背靠背 分享同一片天
shǒu qiān shǒu  bèi kào bèi  fēn xiǎng tóng yī piàn tiān
โส่ว เชียน โส่ว  เป้ย เค่า เป้ย  เฟิน เสี่ยง ถง อี๋ เพี่ยน เทียน

谈未来 聊音乐 交换日记和信笺
tán wèi lái  liáo yīn yuè  jiāo huàn rì jì hé xìn jiān
ถาน เว่ย ไหล เหลียว ยิน เยว่  เจียว ฮ่วน ยื้อ จี้ เหอ ซิ่น เจียน

生命不再空缺
shēng mìng bù zài kòng quē  ò
เซิง มิ่ง ปู๋ ไจ้ ค่ง เชว โอ้ว

你流泪 我作陪 说好互相安慰
nǐ liú lèi  wǒ zuò péi  shuō hǎo hù xiāng ān wèi
หนี่ หลิว เล้ย หว่อ จั้ว เผย  ซัว เห่า ฮู่ เซียง อัน เว่ย

这缘情 将不灭 直到地球终结
zhè yuán qíng  jiāng bù miè  zhí dào dì qiú zhōng jié
เจ้อ หยวน ฉิง  เจียง ปู๋ เมี้ย  จื๋อ เต้า ตี้ ฉิว จง เจี๋ย

ซ้ำ *

凝望彼此的双眼
níng wàng bǐ cǐ de shuāng yǎn
หนิง ว่าง ปี๋ ฉื่อ เตอะ ซวง เหยี่ยน

交换透明情人结
jiāo huàn tòu míng qíng rén jié
เจียว ฮ่วน โท่ว หมิง ฉิง เหริน เจี๋ย

今生幸福藏指间
jīn shēng xìng fú cáng zhǐ jiān
จิน เซิง ซิ่ง ฝู ฉาง จื่อ เจียน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...