วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Ji Mo Bao Feng Yu (寂寞暴风雨) - Qing Niao Fei Yu (Lyrics)

เพลง Jì Mò Bào Fēng Yǔ (寂寞暴风雨)
ศิลปิน Qing Niao Fei Yu (青鸟飞鱼)
อัลบั้ม Love Keeps Going OST
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง离开昨天的港口 寻找勇敢的力量
lí kāi zuó tiān de gǎng kǒu  xún zhǎo yǒng gǎn de lì liàng
หลี ไค จั๋ว เทียน เตอะ ก๋าง โข่ว  สวิน เจ่า หยง ก่าน เตอะ ลี่ เลี่ยง

很想你拥抱着我 像从前一样温柔
hěn xiǎng nǐ yōng bào zhe wǒ  xiàng cóng qián yī yàng wēn róu
เหิ่น เสียง หนี่ ยง เป้า เจอะ หว่อ  เซี่ยง ฉง เฉียน อี๋ หย่าง เวิน โหรว

说再见却说不出口  不习惯你在我背后
shuō zài jiàn què shuō bù chū kǒu  bù xí guàn nǐ zài wǒ bèi hòu
ซัว ไจ้ เจี้ยน เชว่ ซัว ปู้ ชู โข่ว  ปู้ สี ก้วน หนี่ ไจ้ หว่อ เป้ย โฮ่ว

还是要找个理由  让时间为我停留
hái shì yào zhǎo gè lǐ yóu  ràng shí jiān wèi wǒ tíng liú
ไห ซื่อ เหย้า เจ่า เก้อ หลี่ โหยว  ร่าง สือ เจียน เว่ย หว่อ ถิง หลิว

* 却不该让他走  寂寞的小宇宙
què bù gāi ràng tā zǒu  jì mò de xiǎo yǔ zhòu
เชว่ ปู้ ไก ร่าง ทา โจ่ว  จี้ มั่ว เตอะ เสียว หวิ่ โจ้ว

不属于我的星球
bù shǔ yú wǒ de xīng qiú
ปู้ สู่ อวิ๋ หว่อ เตอะ ซิง ฉิว

** 寂寞像暴风雨  卷走了我和你
jì mò xiàng bào fēng yǔ  juǎn zǒu le wǒ hé nǐ
จี้ มั่ว เซี่ยง เป้า เฟิง หวิ่  เจวี๋ยน โจ่ว เลอะ หว่อ เหอ หนี่

风和忧郁 悲伤和雨  淹没了熟悉
fēng hé yōu yù  bēi shāng hé yǔ  yān mò le shú xī
เฟิง เหอ โยว อวิ้  เปย ซาง เหอ หวิ่  เยียน มั่ว เลอะ สู ซี

寂寞像暴风雨  爱哭泣的天气
jì mò xiàng bào fēng yǔ  ài kū qì de tiān qì
จี้ มั่ว เซี่ยง เป้า เฟิง หวิ่  อ้าย คู ชี่ เตอะ เทียน ชี่

海的呼吸 是我泪滴  伤心的潮汐是你
hǎi de hū xī  shì wǒ lèi dī  shāng xīn de cháo xī shì nǐ
ไห่ เตอะ ฮู ซี  ซื่อ หว่อ เล้ย ตี  ซาง ซิน เตอะ เฉา ซี ซื่อ หนี่

找不到你的双手  也没有温暖残留
zhǎo bù dào nǐ de shuāng shǒu  yě méi yǒu wēn nuǎn cán liú
เจ่า ปู๋ เต้า หนี่ เตอะ ซวง โส่ว  เย่ เหมย โหย่ว เวิน หน่วน ฉาน หลิว

我一个孤单漂流  方向感如何拼揍
wǒ yī gè gū dān piāo liú  fāng xiàng gǎn rú hé pīn cōu
หว่อ อี๋ เก้อ กู ตัน เพียว หลิว  ฟาง เซี่ยง ก่าน หรู เหอ พิน โชว

悔恨是善变的气候  暴风雨要来的前奏
huǐ hèn shì shàn biàn de qì hòu  bào fēng yǔ yào lái de qián zòu
หุ่ย เฮิ่น ซื่อ ซ่าน เปี้ยน เตอะ ชี่ โฮ่ว  เป้า เฟิง หวิ่ เหย้า ไหล เตอะ เฉียน โจ้ว

航行到爱的尽头  全世界为我泪流
háng xíng dào ài de jìn tóu  quán shì jiè wèi wǒ lèi liú
หาง สิง เต้า อ้าย เตอะ จิ้น โถว  เฉวียน ซื่อ เจี้ย เว่ย หว่อ เล้ย หลิว

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...