วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Ai Tai Kong (爱太空) Love Is Too Empty - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง i Tài Kōng (愛太空) Love Is Too Empty 
ศิลปิน Wang Xin Ling (王心凌) Cyndi Wang
อัลบั้ม Nian Nian x2 (黏黏x2) Sticky
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


* 忘了从什么时候 开始做同一个梦
wàng le cóng shén me shí hòu  kāi shǐ zuò tóng yī gè mèng
ว่าง เลอะ ฉง เสิน เมอะ สือ โฮ่ว  ไค สื่อ จั้ว ถง อี๋ เก้อ เมิ่ง 

你总是背对着我 怎么也不肯回头
nǐ zǒng shì bèi duì zhe wǒ  zěn me yě bù kěn huí tóu
หนี จ่ง ซื่อ เป้ย ตุ้ย เจอะ หว่อ  เจิ่น เมอะ เย่ ปู้ เขิ่น หุย โถว

当我与现实交错 才发现爱变空了
dāng wǒ yǔ xiàn shí jiāo cuò  cái fā xiàn ài biàn kòng le
ตัง หว่อ หวิ่ เซี่ยน สือ เจียว ชั่ว  ไฉ ฟา เซี่ยน อ้าย เปี้ยน ค่ง เลอะ

好像有一个黑洞 把爱全都给吞没
hǎo xiàng yǒu yī gè hēi dòng  bǎ ài quán dōu gěi tūn mò
เห่า เซี่ยง โหย่ว อี๋ เก้อ เฮย ต้ง  ป่า อ้าย เฉวียน โตว เก่ย ทุน มั่ว

我终于渐渐明白 爱太空那种无奈
wǒ zhōng yú jiàn jiàn míng bai  ài tài kōng nà zhǒng wú nài
หว่อ จง อวิ๋ เจี้ยน เจี้ยน หมิง ไป  อ้าย ไท่ คง น่า จ่ง อู๋ ไน่

让我们看不到未来
ràng wǒ men kàn bù dào wèi lái
ร่าง หว่อ เมิน คั่น ปู๋ เต้า เว่ย ไหล

也没勇气能走开
yě méi yǒng qì néng zǒu kāi
เย่ เหมย หย่ง ชี่ เหนิ่ง โจ่ว ไค

原来 爱与不爱谁也不能置身事外
yuán lái  ài yǔ bù ài shuí yě bù néng zhì shēn shì wài
หยวน ไหล  อ้าย หวิ่ ปู๋ อ้าย สุย เย่ ปู้ เหนิ่ง จื้อ เซิน ซื่อ ไว่

昨天 明天 都抵不过一个现在
zuó tiān  míng tiān  dōu dǐ bù guò yī gè xiàn zài
จั๋ว เทียน  หมิง เทียน  โตว ตี่ ปู๋ กั้ว อี๋ เก้อ เซี่ยน ไจ้

我们都该学着 对自己坦白
wǒ men dōu gāi xué zhe  duì zì jǐ tǎn bái
หว่อ เมิน โตว ไก เสว๋ เจอะ  ตุ้ย จื้อ จี่ ถ่าน ไป๋

曾经 爱过痛过哭过笑过都是种精彩
céng jīng  ài guò tòng guò kū guò xiào guò  dōu shì zhǒng jīng cǎi
เฉิง จิง  อ้าย กั้ว ท่ง กั้ว คู กั้ว เสี้ยว กั้ว  โตว ซื่อ จ่ง จิง ไฉ่

不要让爱空了对白剩下无奈
bù yào ràng ài kōng le duì bái shèng xià wú nài
ปู๋ เหย้า ร่าง อ้าย คง เลอะ ตุ้ย ไป๋ เซิ่ง เซี่ย อู๋ ไน่

爱太空 无法重来
ài tài kōng  wú fǎ chóng lái
อ้าย ไท่ คง  อู๋ ฝ่า ฉง ไหล

ซ้ำ *

原来 爱与不爱 谁也不能 置身事外
yuán lái  ài yǔ bù ài shuí yě bù néng zhì shēn shì wài
หยวน ไหล  อ้าย หวิ่ ปู๋ อ้าย สุย เย่ ปู้ เหนิ่ง จื้อ เซิน ซื่อ ไว่

昨天 明天 都抵不过一个现在
zuó tiān  míng tiān  dōu dǐ bù guò yī gè xiàn zài
จั๋ว เทียน  หมิง เทียน  โตว ตี่ ปู๋ กั้ว อี๋ เก้อ เซี่ยน ไจ้

我们都该学着 对自己坦白 相信爱
wǒ men dōu gāi xué zhe  duì zì jǐ tǎn bái  xiāng xìn ài
หว่อ เมิน โตว ไก เสว๋ เจอะ  ตุ้ย จื้อ จี่ ถ่าน ไป๋  เซียง ซิ่น อ้าย

曾经 爱过痛过哭过笑过 都是种精彩
céng jīng  ài guò tòng guò kū guò xiào guò  dōu shì zhǒng jīng cǎi
เฉิง จิง  อ้าย กั้ว ท่ง กั้ว คู กั้ว เสี้ยว กั้ว  โตว ซื่อ จ่ง จิง ไฉ่

不要让爱空了剩下无奈
bù yào ràng ài kōng le shèng xià wú nài
ปู๋ เหย้า ร่าง อ้าย คง เลอะ เซิ่ง เซี่ย อู๋ ไน่

爱太空 怎能重来
ài tài kōng  zěn néng chóng lái
อ้าย ไท่ คง  เจิ่น เหนิ่ง ฉง ไหล


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...